รถตัก
OCR ตัวแทนขายรถตัก XCMG อย่างเป็นทางการ มีหลากหลายรุ่น ทั้งรถตักล้อยางแขนมาตรฐาน แขนยาวพิเศษ รถตักล้อยางไฟฟ้า คุณภาพดี มั่นใจด้วยยอดขายอันดับ 1

ตัวกรองสินค้า

ประเภท รถตัก

ประเภทสินค้า

สินค้าประเภทอื่น

Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1 m³
กำลังสุทธิ : 75 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,ลานการเกษตร,แพล้นคอนกรีต
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1500 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.0 m³
กำลังสุทธิ : 100 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,ลานการเกษตร,แพล้นคอนกรีต
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 2000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.1 m³
กำลังสุทธิ : 90 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,แพล้นคอนกรีต,โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 3000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.8 m³
กำลังสุทธิ : 130 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรม,แพล้นผสมคอนกรีต,แพล้นยางมะตอย,ท่าทราย,โรงโม่หิน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 3300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 2.0 m³
กำลังสุทธิ : 130 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรม,แพล้นผสมคอนกรีต,แพล้นยางมะตอย,ท่าทราย,โรงโม่หิน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 4000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 3 m³
กำลังสุทธิ : 170 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรม,แพล้นผสมคอนกรีต,แพล้นยางมะตอย,ท่าทราย,โรงโม่หิน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 5500 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 3.0 m³
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : แพล้นยางมะตอย,แพล้นคอนกรีต,ลานหินทราย,โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 6300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 4.0 m³
กำลังสุทธิ : 240 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงโม่หิน,ท่าทราย,เหมืองแร่,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงปูน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 5300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 3.0 m³
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,แพล้นคอนกรีต,โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 7000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 5.0 m³
กำลังสุทธิ : 270 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงโม่,งานเหมือง,โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1200 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.6 m³
กำลังสุทธิ : 100 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานการเกษตร,โรงงานรีไซเคิล, ตักวัสดุน้ำหนักเบา
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1100 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.5 m³
กำลังสุทธิ : 90 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานการเกษตร,โรงงานรีไซเคิล, ตักวัสดุน้ำหนักเบา, โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 2000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 3.0 m³
กำลังสุทธิ : 130 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานเกษตรขนาดใหญ่,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงสี,โรงปาล์ม,โรงแป้ง,โรงยาง
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 2700 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 4 m³
กำลังสุทธิ : 170 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานเกษตรขนาดใหญ่,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงสี,โรงปาล์ม,โรงแป้ง,โรงยาง
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 3500 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 5.0 m³
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานเกษตรขนาดใหญ่,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงสี,โรงปาล์ม,โรงแป้ง,โรงยาง
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 5000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 7.0 m³
กำลังสุทธิ : 240 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานเกษตรขนาดใหญ่,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงสี,โรงปาล์ม,โรงแป้ง,โรงยาง
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1 m³
กำลังสุทธิ : 75 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,ลานการเกษตร,แพล้นคอนกรีต
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1500 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.0 m³
กำลังสุทธิ : 100 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,ลานการเกษตร,แพล้นคอนกรีต
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 2000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.1 m³
กำลังสุทธิ : 90 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,แพล้นคอนกรีต,โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 3000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.8 m³
กำลังสุทธิ : 130 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรม,แพล้นผสมคอนกรีต,แพล้นยางมะตอย,ท่าทราย,โรงโม่หิน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 3300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 2.0 m³
กำลังสุทธิ : 130 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรม,แพล้นผสมคอนกรีต,แพล้นยางมะตอย,ท่าทราย,โรงโม่หิน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 4000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 3 m³
กำลังสุทธิ : 170 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรม,แพล้นผสมคอนกรีต,แพล้นยางมะตอย,ท่าทราย,โรงโม่หิน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 5500 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 3.0 m³
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : แพล้นยางมะตอย,แพล้นคอนกรีต,ลานหินทราย,โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 6300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 4.0 m³
กำลังสุทธิ : 240 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงโม่หิน,ท่าทราย,เหมืองแร่,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงปูน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 5300 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 3.0 m³
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,แพล้นคอนกรีต,โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 7000 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 5.0 m³
กำลังสุทธิ : 270 Hp
เหมาะสำหรับ : โรงโม่,งานเหมือง,โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1200 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.6 m³
กำลังสุทธิ : 100 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานการเกษตร,โรงงานรีไซเคิล, ตักวัสดุน้ำหนักเบา
Group 48097406
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก : 1100 kg
ความจุบุ้งกี๋ : 1.5 m³
กำลังสุทธิ : 90 Hp
เหมาะสำหรับ : ลานการเกษตร,โรงงานรีไซเคิล, ตักวัสดุน้ำหนักเบา, โรงงานอุตสาหกรรม

จำหน่ายรถตักดินคันใหญ่ รถตัก XCMG ราคามาตรฐาน

บริษัท โอ.ซี.อาร์. ตัวแทนอย่างเป็นทางการ ให้การบริการจำหน่ายรถตัก Loader ซึ่งเป็นรถตักดินคันใหญ่ จากแบรนด์ผลิตรถตัก XCMG ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถโหลดเดอร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมานานกว่า 60 ปี มีคุณภาพดี นอกจากนี้เรา ยังจำหน่ายรถตัก XCMG ในราคาย่อมเยา ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันทันสมัย มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนที่ดี ผลิตขึ้นด้วยโครงสร้างที่มีความแข็งแรงทนทาน เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

 

ประเภทของรถ Loader หรือรถตักล้อยาง


รถ Loader หรือรถตักล้อยาง เป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคน ลักษณะคล้ายกับยานพาหนะ ใช้ในการตักเพื่อขนเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย เศษซากจากการก่อสร้าง มีส่วนประกอบ ได้แก่ ห้องควบคุม ล้อเพื่อการเคลื่อนที่ แขนไฮดรอลิกที่ยื่นออกมาบริเวณด้านหน้า และมีบุ้งกี๋ขนาดใหญ่อยู่ที่ปลายของแขน สำหรับใช้ในการตัก โดยประเภทของรถ Loader หรือรถตักล้อยาง สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามขนาดบรรจุและกำลังของเครื่องยนต์ ได้แก่

 

Small Wheel Loaders : รถตักล้อยางขนาดเล็ก


เป็นรถตักล้อยางที่มีขนาดเล็กและกำลังเครื่องยนต์ปานกลาง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก เช่น งานซ่อมแซมถนน งานก่อสร้างบ้าน เป็นต้น

 

Compact Wheel Loaders : รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด


เป็นรถตักล้อยางที่มีขนาดกะทัดรัดและกำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น งานถมดิน งานวางท่อ เป็นต้น

 

Medium Wheel Loaders : รถตักล้อยางขนาดกลาง


เป็นรถตักล้อยางที่มีขนาดกลางและกำลังเครื่องยนต์สูงมาก เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลาง เช่น งานขุดดิน งานขนย้ายวัสดุ เป็นต้น

 

Large Wheel Loaders : รถตักดินคันใหญ่


เป็นรถตักดินคันใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สุดและกำลังเครื่องยนต์สูงที่สุด เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่พิเศษ เช่น งานขุดดินในโครงการก่อสร้างถนน งานขุดดินในโครงการเหมืองแร่ เป็นต้น

 

โอ.ซี.อาร์. ตัวแทนขายรถตัก XCMG จากจีน คุณภาพดี

 

โอ.ซี.อาร์. เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถตัก XCMG อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นรถตัก Loader หรือรถตักดินใหญ่ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นรถตักล้อยางที่คุณภาพสูง ผลิตจากโครงสร้างและวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน

 

นอกจากรถตักล้อยางแล้ว เรายังจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักอื่น ๆ อย่างรถเครน รถขุด เครื่องจักรงานเหมือง เครื่องจักรงานคอนกรีต เพื่อการก่อสร้าง การเกษตร และเหมืองแร่ รวมถึงมีรถตักล้อยางใหม่และรถใช้แล้วคุณภาพดีให้คุณเลือกได้ตามความพึงพอใจ ทั้งยังจำหน่ายรถตัก XCMG ราคาย่อมเยา พร้อมให้บริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ให้คุณอุ่นใจด้วยบริการหลังการขาย ซื้อรถตักดินคันใหญ่กับเรา มั่นใจในประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งาน

ตารางเปรียบเทียบรุ่น

ภาพสินค้าชื่อรุ่นข้อมูลสินค้าน้ำหนักบรรทุก (kg)ความจุบุ้งกี๋กำลังสุทธิ
LW150FV
รถตัก รุ่น LW150FV
1300 kg1 m³75 Hp
image 715
รถตัก รุ่น LW160FV
1500 kg1.0 m³100 Hp
LW200K
รถตัก รุ่น LW200K
2000 kg1.1 m³90 Hp
XC936
รถตัก รุ่น XC936
3000 kg1.8 m³130 Hp
XC938TH
รถตัก รุ่น XC938TH
3300 kg2.0 m³130 Hp
XC948TH
รถตัก รุ่น XC948TH
4000 kg3 m³170 Hp
wheel-loader-xc958th
รถตัก รุ่น XC958TH
5500 kg3.0 m³220 Hp
XC968TH
รถตัก รุ่น XC968TH
6300 kg4.0 m³240 Hp
LW550FN 1 scaled
รถตัก รุ่น LW550FN
5300 kg3.0 m³220 Hp
LW770HV 2 scaled
รถตัก รุ่น LW770HV
7000 kg5.0 m³270 Hp
LW186FV 1 2
รถตักแขนยาวพิเศษ รุ่น LW186FV SPECIAL
1200 kg1.6 m³100 Hp
LW220K SPECIAL
รถตักแขนยาวพิเศษ รุ่น LW220K SPECIAL
1100 kg1.5 m³90 Hp
XC938TH SPECIAL
รถตักแขนยาวพิเศษ รุ่น XC938TH SPECIAL
2000 kg3.0 m³130 Hp
XC948TH Special min
รถตักแขนยาวพิเศษ รุ่น XC948TH SPECIAL
2700 kg4 m³170 Hp
wheel-loader-xc958th
รถตักแขนยาวพิเศษ รุ่น XC958TH SPECIAL
3500 kg5.0 m³220 Hp
XC968TH Special
รถตักแขนยาวพิเศษ รุ่น XC968TH Special
5000 kg7.0 m³240 Hp
XC918 EV 1024x589 min
รถตักไฟฟ้า XC918EV
1800 kg1.0 m³64 / 128 kW
wheel-loader-electric-xc938ev
รถตักไฟฟ้า รุ่น XC938EV
3500 kg2.1 m³120kW/240
XC958EV 1920 x 1041
รถตักไฟฟ้า รุ่น XC958EV
5800 kg3.2 m³200/400 kW
electric-loader-xc968ev
รถตักไฟฟ้า รุ่น XC968EV
6500 kg4.0 m³240/480 kW

สินค้าประเภทอื่น