รถเครน
OCR ตัวแทนขายรถเครน XCMG อย่างเป็นทางการ มีให้เลือกหลากหลายชนิดตามการใช้งาน ทั้งทรัคเครน เครนตีนตะขาบ รถเครน 4 ล้อ และออลเทอเรนเครน

ตัวกรองสินค้า

ประเภท รถเครน

ประเภทสินค้า

สินค้าประเภทอื่น

เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 12 Tons
ความยาวบูม : 27 m
กำลังสุทธิ : 132 kW/@2500 rpm
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 25 tons
ความยาวบูม : 32 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 30 tons
ความยาวบูม : 34 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 35 tons
ความยาวบูม : 34 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 60 tons
ความยาวบูม : 44 m
กำลังสุทธิ : 325 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 80 tons
ความยาวบูม : 45.5 m
กำลังสุทธิ : 355 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 100 tons
ความยาวบูม : 61 m
กำลังสุทธิ : 390 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 130 tons
ความยาวบูม : 85 m
กำลังสุทธิ : 480 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 25 tons
ความยาวบูม : 34 m
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : ไซต์งานก่อสร้าง,งานยกของในพื้นที่จำกัด
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 55 tons
ความยาวบูม : 36.5 m
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : ไซต์งานก่อสร้าง,งานยกของในพื้นที่จำกัด
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 70 tons
ความยาวบูม : 58 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : ไซต์งานก่อสร้าง,งานยกของในพื้นที่จำกัด
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 25 tons
ความยาวบูม : 33 m
กำลังสุทธิ : 190 Hp
เหมาะสำหรับ : พื้นที่หน้างานขรุขระ ชื้นแฉะ มีดินโคลน หรือพื้นที่ต่างระดับ
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 55 tons
ความยาวบูม : 52 m
กำลังสุทธิ : 210 Hp
เหมาะสำหรับ : พื้นที่หน้างานขรุขระ ชื้นแฉะ มีดินโคลน หรือพื้นที่ต่างระดับ
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 300 tons
ความยาวบูม : 96 m
กำลังสุทธิ : 455 Hp
เหมาะสำหรับ : พื้นที่หน้างานขรุขระ ชื้นแฉะ มีดินโคลน หรือพื้นที่ต่างระดับ
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 60 tons
ความยาวบูม : 48 m
กำลังสุทธิ : 350 Hp
เหมาะสำหรับ : วงเลี้ยวแคบ, ไต่องศาสูง, สามารถขับได้ทั้งพื้นที่เรียบและขรุขระ
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 100 tons
ความยาวบูม : 60 m
กำลังสุทธิ : 430 Hp
เหมาะสำหรับ : วงเลี้ยวแคบ, ไต่องศาสูง, สามารถขับได้ทั้งพื้นที่เรียบและขรุขระ
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 12 Tons
ความยาวบูม : 27 m
กำลังสุทธิ : 132 kW/@2500 rpm
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 25 tons
ความยาวบูม : 32 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 30 tons
ความยาวบูม : 34 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 35 tons
ความยาวบูม : 34 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 60 tons
ความยาวบูม : 44 m
กำลังสุทธิ : 325 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 80 tons
ความยาวบูม : 45.5 m
กำลังสุทธิ : 355 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 100 tons
ความยาวบูม : 61 m
กำลังสุทธิ : 390 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 130 tons
ความยาวบูม : 85 m
กำลังสุทธิ : 480 Hp
เหมาะสำหรับ : งานที่ต้องเดินทางบ่อย,งานยกของขึ้นที่สูง,งานก่อสร้าง
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 25 tons
ความยาวบูม : 34 m
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : ไซต์งานก่อสร้าง,งานยกของในพื้นที่จำกัด
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 55 tons
ความยาวบูม : 36.5 m
กำลังสุทธิ : 220 Hp
เหมาะสำหรับ : ไซต์งานก่อสร้าง,งานยกของในพื้นที่จำกัด
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 70 tons
ความยาวบูม : 58 m
กำลังสุทธิ : 260 Hp
เหมาะสำหรับ : ไซต์งานก่อสร้าง,งานยกของในพื้นที่จำกัด
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
น้ำหนักที่ยกได้ : 25 tons
ความยาวบูม : 33 m
กำลังสุทธิ : 190 Hp
เหมาะสำหรับ : พื้นที่หน้างานขรุขระ ชื้นแฉะ มีดินโคลน หรือพื้นที่ต่างระดับ

ขายรถเครน 4 ล้อ ทรัคเครน เครนตีนตะขาบ และออลเทอเรนเครน

บริษัท โอ.ซี.อาร์. ผู้จัดจำหน่ายรถโมบายเครน (Mobile Crane) หรือเครนชนิดเคลื่อนที่แบรนด์ XCMG อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นรถโมบายเครนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมานานกว่า 60 ปี มีคุณภาพดี ราคาย่อมเยา และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

 

ประเภทของรถโมบายเครน


“รถเครน” หรือที่บางคนเรียกว่า “รถปั้นจั่น” คือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ติดอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแท่งยื่น เพื่อใช้ในการยกของที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัท โอ.ซี.อาร์. ขายรถเครนหลากหลายประเภทที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้


ทรัคเครน (Truck Crane)

 

ทรัคเครน เป็นเครนที่การติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก ทำให้มีความคล่องตัวค่อนข้างสูง มีจุดเด่นตรงที่สามารถเคลื่อนที่และวิ่งในระยะทางไกล ๆ ได้ สามารถยกของได้ประมาณ 8 ตัน และสามารถเลี้ยวในมุมแคบได้


รถเครนสี่ล้อ (Rough Terrain Crane)

 

รถเครน 4 ล้อ หรือที่เรียกว่า Rough Terrain Crane เป็นเครนที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับทรัคเครน แต่ตัวรถจะสั้นกว่า เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ขรุขระ หรือใช้กับพื้นที่ที่มีการบุกเบิกพื้นที่ใหม่ได้ แต่ไม่สมบุกสมบันเท่ากับรถตีนตะขาบ หากต้องเปลี่ยนไซต์งาน สามารถวิ่งได้ในระยะใกล้ ๆ ในความเร็วต่ำ ไม่เหมาะกับการวิ่งในระยะไกลมาก ๆ สามารถยกของได้ตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป


เครนตีนตะขาบ (Crawler Crane)

 

เครนตีนตะขาบ เป็นรถเครนที่ใช้ตีนตะขาบในการเคลื่อนที่ เหมาะกับพื้นที่ที่บุกเบิกใหม่หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการติดหล่ม ไม่เหมาะกับการวิ่งในระยะไกล นิยมแยกชิ้นส่วนแล้วมาประกอบหน้างานมากกว่า เมื่อประกอบสำเร็จสามารถยกของได้ตั้งแต่ 50 ตันไปจนถึง 100 ตัน

 

ออลเทอเรนเครน (All Terrain Crane)

 

ออลเทอเรนเครน หรือรถเครนใหญ่ เป็นรถเครนที่มีล้อยางขนาดใหญ่จำนวนมาก มีความแข็งแรงและสามารถยกของได้มากกว่ารถเครนสี่ล้อ สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นที่ ทั้งผิวเรียบและขรุขระ แต่มีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถใช้ในพื้นที่แคบได้ เนื่องด้วยมีขนาดใหญ่ทำให้เลี้ยวและเคลื่อนที่ลำบาก นิยมใช้ยกของขนาดใหญ่ที่มีขนาด 100 ตันขึ้นไป

 

โอ.ซี.อาร์.จัดจำหน่ายรถเครนแบรนด์ XCMG นำเข้าจากจีน คุณภาพดี


โอ.ซี.อาร์ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถโมบายเครนแบรนด์ XCMG อย่างเป็นทางการ ซึ่ง XCMG เป็นผู้ผลิตรถเครนคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นรถโมบายเครนที่มีคุณภาพ ทนทาน และราคาย่อมเยา

 

นอกจากรถโมบายเครนแล้ว เรายังจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักอื่น ๆ อย่างรถตักล้อยาง รถขุด เครื่องจักรงานเหมือง เครื่องจักรงานคอนกรีต เพื่อการก่อสร้าง การเกษตร และเหมืองแร่ เรามีทั้งรถเครนใหม่และรถใช้แล้วคุณภาพดีให้คุณเลือกได้ตามความพึงพอใจ ราคารถเครนใหม่เข้าถึงง่าย และมีคุณภาพสูง มีทีมงานที่มีประสบการณ์ช่วยดูแล มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ซื้อรถโมบายเครนกับเรา มั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้งาน

ตารางเปรียบเทียบรุ่น

ภาพสินค้าชื่อรุ่นข้อมูลสินค้าน้ำหนักที่ยกได้ความยาวบูมกำลังสุทธิ
XCT12 Y
ทรัคเครน รุ่น XCT12_Y
12 Tons27 m132 kW/@2500 rpm
XCT25 Y
ทรัคเครน รุ่น XCT25_Y
25 tons32 m260 Hp
XCT30 Y
ทรัคเครน รุ่น XCT30_Y
30 tons34 m260 Hp
XCT35 Y 1
ทรัคเครน รุ่น XCT35_Y
35 tons34 m260 Hp
Truck Crane XCT60 Y
ทรัคเครน รุ่น XCT60_Y
60 tons44 m325 Hp
XCT80 Y
ทรัคเครน รุ่น XCT80_Y
80 tons45.5 m355 Hp
XCT100 1 1
ทรัคเครน รุ่น XCT100
100 tons61 m390 Hp
XCT130 1
ทรัคเครน รุ่น XCT130L8
130 tons85 m480 Hp
4ceaee63 e537 4447 b958 fa785d91daf1 scaled
เครน 4 ล้อ รุ่น XCR25L4_Y
25 tons34 m220 Hp
Untitled design 15 1
เครน 4 ล้อ รุ่น XCR55
55 tons36.5 m220 Hp
XCR70
เครน 4 ล้อ รุ่น XCR70
70 tons58 m260 Hp
XGC25T
เครนตีนตะขาบ รุ่น XGC25T
25 tons33 m190 Hp
XGC55 1 1
เครนตีนตะขาบ รุ่น XGC55
55 tons52 m210 Hp
XGC300
เครนตีนตะขาบ รุ่น XGC300
300 tons96 m455 Hp
XCA60 M 1536x1105 min
ออลเทอเรนเครน รุ่น XCA60
60 tons48 m350 Hp
XCA100 Y min
ออลเทอเรนเครน รุ่น XCA100
100 tons60 m430 Hp
XCA220H min
ออลเทอเรนเครน รุ่น XCA220_Y
220 tons73 m485 Hp

สินค้าประเภทอื่น

บริการของเรา

บริการหลังการขาย
การบริการต่างๆของเราหลังการขาย ให้คุณได้มั่นใจและใช้บริการได้อย่างเต็มที่
อ่านต่อ
เยี่ยมชมโรงงาน
พาเยี่ยมชมโรงงาน XCMG ผลิตเครื่องจักรกลหนักสุดอลังการ ที่เดียวของโลก
อ่านต่อ
บริการอะไหล่
ศูนย์รวมอะไหล่ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ สำหรับเครื่องจักรกลหนัก พร้อมรับประกันคุณภาพ
อ่านต่อ
Person
Person