เครื่องจักรงานคอนกรีต
นวัตกรรมและคุณภาพระดับโลก SCHWING Stetter จากเยอรมัน

ตัวกรองสินค้า

ประเภท เครื่องจักรงานคอนกรีต

ประเภทสินค้า

สินค้าประเภทอื่น

เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.0 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 90 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.5 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 120 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 2 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 180 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 3 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 30 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 0.5 m³
ระดับความสูง : discharge height 3.9 m
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.0 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 3.99 m
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 0.75 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานรับเหมาก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.0 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานรับเหมาก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 75 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.5 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานรับเหมาก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 0~14 r/min
ปริมาตรโม่ผสม : 2.5 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.0 m
เหมาะสำหรับ : งานขนส่งคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 0~14 r/min
ปริมาตรโม่ผสม : 4 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.414 m
เหมาะสำหรับ : งานขนส่งคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 0~14 r/min
ปริมาตรโม่ผสม : 6 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.640 m
เหมาะสำหรับ : งานขนส่งคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 0~14 r/min
ปริมาตรโม่ผสม : 7 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.645 m
เหมาะสำหรับ : งานขนส่งคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 130 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 8/13 Mpa
ระดับความสูง : ที่ปั๊มได้ในแนวสูง 43 m
เหมาะสำหรับ : งานปั๊มคอนกรีตขึ้นที่สูง,งานรับเหมาก่อสร้าง,ส่งเสริมการงานขายคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 65 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 8/13 Mpa
ระดับความสูง : ที่ปั๊มได้ในแนวสูง 150 m
เหมาะสำหรับ : งานปั๊มคอนกรีตขึ้นที่สูง,งานรับเหมาก่อสร้าง,ส่งเสริมการงานขายคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 37 kW
ปริมาตรโม่ผสม : 40 Mpa
ระดับความสูง : ที่ปั๊มในแนวรัศมี 38 m
เหมาะสำหรับ : งานปั๊มคอนกรีตบนที่สูง,งานรับเหมาก่อสร้าง,ส่งเสริมการงานขายคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.0 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 90 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.5 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 120 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 2 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 180 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 3 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 30 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 0.5 m³
ระดับความสูง : discharge height 3.9 m
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.0 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 3.99 m
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป,โรงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 0.75 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานรับเหมาก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 60 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.0 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานรับเหมาก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 75 m³/h
ปริมาตรโม่ผสม : 1.5 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
เหมาะสำหรับ : งานรับเหมาก่อสร้าง,งานขายคอนกรีตสำเร็จรูป
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 0~14 r/min
ปริมาตรโม่ผสม : 2.5 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.0 m
เหมาะสำหรับ : งานขนส่งคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 0~14 r/min
ปริมาตรโม่ผสม : 4 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.414 m
เหมาะสำหรับ : งานขนส่งคอนกรีต
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
ประสิทธิภาพ : 0~14 r/min
ปริมาตรโม่ผสม : 6 m³
ระดับความสูง : จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.640 m
เหมาะสำหรับ : งานขนส่งคอนกรีต

ขายรถโม่ปูน XCMG ราคามาตรฐานจากตัวแทนจำหน่ายหนึ่งเดียวในไทย

จำหน่ายรถโม่ปูน รถผสมปูน และรถบรรทุกปูนโดย OCR ในราคาที่เข้าถึงได้ เพราะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ XCMG อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลหนัก จากทั่วโลกมานานกว่า 60 ปี ด้วยการผสานนวัตกรรมสำหรับใช้ในการโม่ปูนโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพปูนที่ได้จากรถผสมคอนกรีตของเราจะเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่หดตัวระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ยังมีทีมงานคอยให้บริการอยู่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการหลังการขายทันที ไม่กระทบต่อระยะเวลาการทำงานแน่นอน

 

รถผสมคอนกรีต XCMG SCHWING มาตรฐานจากเยอรมันเพื่องานก่อสร้างที่ดีที่สุด


ข้อดีจากการใช้บริการซื้อขายรถโม่ปูน XCMG กับเรา นอกจากมีราคาที่เป็นธรรมแล้ว ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกมากมายที่พร้อมตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างที่ต้องการคอนกรีตปริมาณมาก หรือไซต์งานระยะไกลที่จำเป็นจะต้องขนส่งและควบคุมมาตรฐานคอนกรีตให้เทียบเท่าครั้งแรกที่ผสม เช่น งานก่อสร้างถนน งานอาคารสูง และงานก่อสร้างสะพาน เป็นต้น

 

7 คุณสมบัติรถผสมคอนกรีต XCMG


ใบกวนคอนกรีตเอกลักษณ์เฉพาะของ XCMG


ผลิตโดยเทคโนโลยี Cold Stanping Rebound ทำให้ได้ใบกวนที่แข็งแรง สามารถควบคุมค่าการหดตัวระหว่างขนส่งให้เปลี่ยนแปลงต่ำกว่า 5% พร้อมเพิ่มความเร็วในการป้อนและเทคอนกรีตได้ถึง 10%

 

ถังโม่ออกแบบพิเศษ ใช้งานได้ยาวนาน

 

ด้วยตัวถังโม่ที่ออกแบบมาพิเศษ ผ่านการเลือกใช้วัสดุโลหะทนทานพิเศษ 750GJ ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้นานกว่า 1 เท่าตัว ทั้งยังปรับองศาให้ต่ำกว่า 5% จึงมั่นใจได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง

 

สีโม่ได้มาตรฐาน

 

หมดกังวลหลังจากซื้อขายรถผสมปูน ว่าสีจะลอกหรือเป็นสนิมได้ง่าย เพราะรถโม่คอนกรีต XCMG ได้รับการทำสีโดยหุ่นยนต์ในทุก ๆ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การยิงเม็ดเหล็ก 2 ชั้น, ลงสีพื้น 2 ชั้น และลงสีจริง 2 ชั้น จึงมั่นใจได้ว่าสีจะไม่หลุดลอก จนทำให้โม่ได้รับความเสียหายจากสนิมอย่างแน่นอน

 

โครงสร้างฐานเฟรมมั่นคง

 

ด้วยฐานเฟรมสองชนิดจาก ฐานเฟรมทรงตัว U และฐานเฟรมสามเหลี่ยม ที่ถูกนำมาเชื่อมติดกันแบบไร้รอยต่อ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถรับน้ำหนักโม่และใช้งานได้อย่างทนทาน

 

ตัวควบคุมโม่ 3 ทิศทาง

 

สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยตัวควบคุมการทำงานของโม่ 3 ทิศทาง ทั้งจากในห้องคนขับ บริเวณด้านซ้าย และด้านขวาของรถ ทำให้สามารถควบคุมได้ทั้งทิศทางและความเร็วของลูกโม่ได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่กระทบต่อคุณภาพคอนกรีตภายใน

 

ใช้ระบบไฮโดรลิกจากแบรนด์ระดับโลก

 

ใช้อะไหล่จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกทุกชิ้น ตั้งแต่ระบบไฮโดรลิก เกียร์ ปั๊ม มอเตอร์ ไปจนถึงพัดลมระบายความร้อน เพื่อให้มาตรฐานการใช้งานที่ดีที่สุด

 

บริการหลังการขายครอบคลุมทั้งประเทศ

 

พร้อมทุกสถานการณ์ ด้วยทีมบริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเข้าถึงและแก้ไขทุกปัญหา หลังจากการซื้อขายรถผสมปูนจากเราในทันที ไม่ต้องรอนาน ไม่เสียเวลากระทบงานอย่างแน่นอน

 

โอ.ซี.อาร์. จัดจำหน่ายรถบรรทุกปูน XCMG SCHWING คุณภาพสูง


โอ.ซี.อาร์ ผู้จัดจำหน่ายรถบรรทุกปูนแบรนด์ XCMG จากจีนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทั้งยังผลิตจากโครงสร้างและวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานกว่ารถโม่ทั่วไปกว่า 1 เท่าตัว

 

นอกจากนี้ เรายังจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักอื่น ๆ สำหรับงานก่อสร้าง งานเกษตร และงานเหมืองแร่อีกมากมายจาก XCMG ไม่ว่าจะเป็นรถโมบายเครน รถตักล้อยาง เครื่องจักรงานเหมือง เครื่องจักรงานคอนกรีต เครื่องจักรท่าเรือ รวมไปถึงโฟล์คลิฟท์ ให้คุณสามารถสรรหาโซลูชันคุณภาพดีได้ตามความพึงพอใจ มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ซื้อรถผสมคอนกรีตกับเรา มั่นใจได้กับทุกการใช้งานแน่นอน

ตารางเปรียบเทียบรุ่น

ภาพสินค้าชื่อรุ่นข้อมูลสินค้าประสิทธิภาพปริมาตรโม่ผสมระดับความสูง
1 1
แพล้นคอนกรีตแบบตั้งอยู่กับที่ รุ่น HZS60VG
60 m³/h1.0 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
1 1
แพล้นคอนกรีตแบบตั้งอยู่กับที่ รุ่น HZS90VG
90 m³/h1.5 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
1 1
แพล้นคอนกรีตแบบตั้งอยู่กับที่ รุ่น HZS120VG
120 m³/h2 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
1 1
แพล้นคอนกรีตแบบตั้งอยู่กับที่ รุ่น HZS180VG
180 m³/h3 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
DSC00913 Recovered 1 scaled
แพล้นคอนกรีตแบบสายพาน รุ่น HZS30V
30 m³/h0.5 m³discharge height 3.9 m
e3165066 1968 4d2a 81a9 745a48f2e63f scaled
แพล้นคอนกรีตแบบสายพาน รุ่น HZS60V
60 m³/h1.0 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 3.99 m
Mobile concrete mixer
แพล้นผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ รุ่น HZS40VY
60 m³/h0.75 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
แพล้น
แพล้นผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ รุ่น HZS60VY
60 m³/h1.0 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
Mobile concrete mixer
แพล้นผสมคอนกรีตแบบเคลื่อนที่ รุ่น HZS75VY
75 m³/h1.5 m³จากพื้นถึงจุดปล่อยคอนกรีต 4 m
XSC025V 1
รถโม่ผสมคอนกรีต รุ่น XSC025V
ดาวน์โหลด
0~14 r/min2.5 m³จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.0 m
XSV04
รถโม่ผสมคอนกรีต รุ่น XSC04V
0~14 r/min4 m³จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.414 m
XSV06 1
รถโม่ผสมคอนกรีต รุ่น XSC06V
0~14 r/min6 m³จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.640 m
XSV07
รถโม่ผสมคอนกรีต รุ่น XSC07V
0~14 r/min7 m³จากพื้นถึงปากฮอปเปอร์ 2.645 m
truck-mounted-concrete-boom-pump-hb43v
รถปั๊มคอนกรีต รุ่น HB43V
130 m³/h8/13 Mpaที่ปั๊มได้ในแนวสูง 43 m
concrete-machinery-trailer-pump
ปั๊มลาก รุ่น HBT6013V
65 m³/h8/13 Mpaที่ปั๊มได้ในแนวสูง 150 m
Placing boom
เพลสซิ่งบูม รุ่น HGP38
37 kW40 Mpaที่ปั๊มในแนวรัศมี 38 m

สินค้าประเภทอื่น

บริการของเรา

บริการหลังการขาย
การบริการต่างๆของเราหลังการขาย ให้คุณได้มั่นใจและใช้บริการได้อย่างเต็มที่
อ่านต่อ
เยี่ยมชมโรงงาน
พาเยี่ยมชมโรงงาน XCMG ผลิตเครื่องจักรกลหนักสุดอลังการ ที่เดียวของโลก
อ่านต่อ
บริการอะไหล่
ศูนย์รวมอะไหล่ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ สำหรับเครื่องจักรกลหนัก พร้อมรับประกันคุณภาพ
อ่านต่อ
Person
Person