• O.C.R.

เจาะลึกขั้นตอนกว่าจะเป็นมาคอนกรีต

อัปเดตเมื่อ 5 ต.ค.

พาเจาะลึก กระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์คอนกรีต


เราขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่หลากหลาย จากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง SCWHING จากประเทศเยอรมนี จะพาดูในแต่ละขั้นตอน กว่าหน้างานจะสำเร็จ ว่ามีการทำงานอย่างไรบ้าง ของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีตว่าทำงานลำดับอย่างไรบ้าง

เรื่องคอนกรีตที่คุณต้องเลือกใช้ มั่นใจ ใน XCMG SCHWING
ดู 13 ครั้ง