top of page
newNXG5650DT.png

XGA5650DT

  • Rated Power : 420 Hp

  • Rated Load : 50000 kg

  • Drive Type : 6 X 4

  • Overall Dimension : 8950 X 3285 X 3950 mm

8-01.jpg

โครงสร้างของรถ XCMG ถูกออกแบบมาให้ใหญ่และหนากว่าปกติ นอกจากนี้ส่วนของคานแบบกล่องไม่ติดตั้งคานสำรอง จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ทำให้การขับเคลื่อนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

5.jpg

เครื่องกรองอากาศมาตรฐานสูง เหมาะสำหรับเขตเหมืองที่สิ่งแวดล้อมมีฝุ่นมากโครงสร้างกรองอากาศสามารถเก็บฝุ่นได้มากกว่า ยืดระยะการใช้งานอีกทั้งติดตั้งไส้กรองด้านนอกเพิ่มเติม เพื่อเพื่อประสิทธิภาพการกรอง

6.jpg

ระบบการเลี้ยวแบบคล้อยตาม ข้อดีคือสามารถเปลี่ยนทิศทางได้แม่นยำกว่า สมรรถนะการเปลี่ยนทิศทางแบบฉุกเฉินสามารถทำให้เครื่องจักรยังคงเปลี่ยนทิศทางได้แม้เครื่องดับ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งมีผลรักษาเพลาหน้า ยืดระยะการใช้งาน

bottom of page