top of page
NXG5550DT.png

XGA5550DT

  • Rated Power : 380 Hp

  • Rated Load : 40000 kg

  • Drive Type : 6 X 4

  • Overall Dimension : 8755 X 2640 X 3450 mm

8-01.jpg

โครงสร้างของรถ XCMG ถูกออกแบบมาให้ใหญ่กว่าปกติ นอกจากนี้ส่วนของคานแบบกล่องไม่ติดตั้งคานสำรอง จุดศูนย์ถ่วงต่ำ ทำให้การขับเคลื่อนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

7-01.jpg

สำหรับรถบรรทุกที่ต้องขับลงเนินเขา สามารถเลือกติดตั้ง Retarder เพื่อรักษาระยะในการลงเนินเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ อีกทั้งยืดอายุการใช้งานของเบรก ผ้าเบรกและล้อรถมากกว่า 4 เท่า

9-01.jpg

เลือกใช้ก้านกระทุ้งแรงผลัก2ท่อน จากที่รถธรรมดาจะมีเพียงก้านเดียวส่งผลให้รถมีกำลังขับเคลื่อนและมีความมั่นคงขณะขับที่ดีกว่า

bottom of page