JOIN US

ช่างซ่อมเกียร์และเครื่องยนต์เครื่องจักรหนัก

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป

อัตรา : 5

รายละเอียดงาน

 • ซ่อมแซมและตรวจเช็คการทำงานของเกียร์และเครื่องยนต์

 • สามารถประกอบเกียร์หรือเครื่องยนต์

 • อาจรวมถึงงานออกนอกพื้นที่(มีค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ)

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย

 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปี

 • มีความรู้เรื่องเกียร์และเครื่องยนต์

 • สามารถประกอบเกียร์และเครื่องยนต์ได้

 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามความเหมาะสม

 • ไม่กำหนดวุฒิการศึกษาทดสอบที่ความสามารถในการทำงาน

submit resume

Upload
Max File Size 15MB

submit resume

Upload
Max File Size 15MB

พนักงานจัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เงินเดือน : 12,000-15,000

อัตรา : 3

รายละเอียดงาน

 • จัดซื้อสินค้าติดต่อ supplier ทั้งในและต่างประเทศ

 • ต้องเริ่มงานด้วยการฝึกงานในคลังสินค้าก่อน

 • ทำงานจันทร์-เสาร์08.00-17.00น

 • มีที่พักให้

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิงอายุ 25-40 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

 • สามารถเจรจาต่อรองประสานงานได้ดี

 • มีประสบการณ์ทำงานในการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี

 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

เซลล์ขายรถตัก/รถดัมพ์เหมือง

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

20,000บาท+ค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าตลาด

อัตรา : 10

รายละเอียดงาน

 • เซลล์ขายรถตัก/รถดัมพ์เหมือง

 • เจาะตลาดภาคใต้

​คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศและอายุ

 • รู้จักและคุ้นเคยกับพื้นที่

 • มีประสบการณ์การขายเครื่องจักรหนักมากกว่า 3 ปี

submit resume

Upload
Max File Size 15MB

Contact Us

ฝ่ายบุคคล

O.C.R. Co.,Ltd. & XCMG (Thailand) Co.,Ltd.

 1/8  ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทรศัพท์: 081-990-1448

อีเมล: ocr_thailand@hotmail.com

เว็บไซต์: www.xcmgthailand.com

ocr_logo_edited.png

ADDRESS

Chonburi Showroom & Service:

1/8 Moo 1 Tambon Pong, Bang Lamung, Chon Buri, 20150

tel: 086-029-1134

Hatyai Office & Service

253/1 Tha Sa PhattanaRd., Hatyai, Songkhla 90110

tel: 074-255-896-7

CONTACT

WEBSITE: XCMGTHAILAND.COM

HOTLINE: 081-959-1100