top of page
Untitled-2-12.png

XC918-EV

    • ขนาดบุ้งกี๋: 1.0 mᶟ
    • น้ำหนักบรรทุก: 1800 kg
    • น้ำหนักตัวรถ: 6500 kg
    • ความสูงถึงจุดหมุนบุ้งกี๋เมื่อยกเท: 3630 mm 
    • ขนาดเครื่องจักร: 5630 X2060 X2750 mm
Asset 1.png
7.jpg
LW156FV-DETAILS1.webp

ห้องผู้ขับขี่มาพร้อมการมองเห็นแบบพาโนรามิก หน้าจอแสดงผลการทำงานแบบดิจิตอล เก้าอี้และพวงมาลัยปรับได้รอบทิศทาง

Untitled-2-12.png

ออกแบบเครื่องจักรผ่านระบบ CAE เพื่อทดสอบสมรรถนะและความคงทน เพลาและชุดโครงสร้างสามารถรองรับการทำงานแบบเฮฟวี้ตลอดวัน ชุดแบตเตอรี่มีอายุการใช้งาน 8 ปีหรือ 4000 ครั้งการชาร์จ

Untitled-2-12.png

รถตักไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายสารเหลวและอะไหล่สิ้นเปลือง

bottom of page