สรุป สิ่งที่ควรรู้และขั้นตอนในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก

main logo

สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการขุดดิน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า รถตัก รถขุดดิน เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องดูแลรถตักดินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับรถเหล่านี้ได้ก็คือ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตักอย่างสม่ำเสมอ ในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อควรรู้ดี ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ผู้ประกอบการรถขุดดินสามารถนำไปต่อยอด ติดตามกันได้เลย

รถตักกำลังทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

รู้ทันปัญหาหากไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก

ความสำคัญของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก

รถตักเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉพาะในส่วนของน้ำมันเครื่อง ที่ทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ ให้ทำงานได้เป็นปกติ ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนเกิดการเสียดสีจนได้รับความเสียหายอีกด้วย

ดังนั้น ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจึงเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้ ซึ่งหากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักตามระยะเวลาที่กำหนด น้ำมันเครื่องจะเสื่อมสภาพและไม่สามารถทำหน้าที่หล่อลื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้

5 ปัญหาที่จะเกิดหากไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก

 1. เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
 2. ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์จะเกิดการเสียดสีและเสียหายมากขึ้น
 3. เครื่องยนต์เกิดปัญหา เช่น เครื่องยนต์ติดยาก เครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้น เครื่องยนต์มีควันดำ เครื่องยนต์มีเสียงดัง
 4. หากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักเป็นเวลานาน เครื่องยนต์อาจเสียหายหนักจนไม่สามารถซ่อมแซมได้
 5. เครื่องยนต์กินน้ำมันมากขึ้น

ระยะเวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก

เจ้าของรถตัก ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไป ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 2,000 ชั่วโมง หรือทุก ๆ 1 ปี นอกจากนี้ ควรเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเครื่องยนต์ของรถตักด้วย

วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตัก

วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตัก

 1. การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น
  • ก่อนเริ่มต้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อม ได้แก่ น้ำมันเครื่องใหม่ ภาชนะสำหรับใส่น้ำมันเก่า ผ้าเช็ดทำความสะอาด และเครื่องมือช่างที่จำเป็น เช่น ประแจขันกรอง เป็นต้น
 2. ดับเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลง
  • หลังจากดับเครื่องยนต์ อุณหภูมิของน้ำมันจะสูงมาก ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันทันที แต่ควรรอให้น้ำมันเย็นลงก่อนแล้วจึงทำการเปลี่ยนถ่าย
 3. หาจุดถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์
  • หาจุดถ่ายน้ำมันเครื่องของรถตัก ซึ่งปกติจะอยู่บริเวณใต้เครื่องยนต์ แล้วทำการขันนอตด้วยประแจขันกรอง โดยให้หมุนกรอง 1 ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำการถอดฝาปิดจุดถ่ายน้ำมันเครื่องออก
 4. ถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าไหลออกมาจนหมด
  • ปล่อยให้น้ำมันเครื่องเก่าไหลออกมาจนหมด ระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องเก่าหกเลอะเทอะ เนื่องจากเป็นสารเคมีอันตราย หากหกเลอะเทอะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
 5. เตรียมเทน้ำมันเครื่องใหม่ลงในจุดถ่ายน้ำมันเครื่อง
  • ทำความสะอาดฐานยึดกรอง และใช้กรองลูกใหม่ พร้อมเติมน้ำมันเครื่องลงในกรอง โดยให้ระดับน้ำมันอยู่ระหว่างขีด H และ L ของเหล็กวัด
 6. ขันนอตหรือใส่ฝาปิดจุดถ่ายน้ำมันเครื่องกลับ
  • เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตักใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการการขันนอตและใส่ฝาปิดจุดถ่ายน้ำมันเครื่องกลับ พร้อมสตาร์ตเครื่องยนต์เดินเบา แล้วตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ระหว่างขีด H และ L บนเหล็กวัด

หากเจ้าของรถตักไม่มีความรู้หรือทักษะในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตัก ควรติดต่อศูนย์บริการรถตักหรือช่างผู้ชำนาญการเพื่อดำเนินการ

ข้อควรระวังในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก

 • ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัด เนื่องจากน้ำมันเครื่องจะร้อนจัดและอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้
 • ไม่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน เนื่องจากอาจทำให้น้ำมันเครื่องกระเด็นเข้าตาหรือเข้าปากได้
 • ไม่ควรใช้น้ำมันเครื่องเก่าไปหล่อลื่นชิ้นส่วนอื่น ๆ ของรถตัก เนื่องจากน้ำมันเครื่องเก่าอาจปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนของรถตักได้

ข้อควรปฏิบัติในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถตัก

 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตา และหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเครื่องหกเลอะเทอะและป้องกันอันตรายจากเศษชิ้นส่วนต่าง ๆ
 • ดับเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลง ก่อนเริ่มเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อป้องกันความร้อนจากเครื่องยนต์
 • ระวังอย่าให้น้ำมันเครื่องเก่าหกเลอะเทอะ หากมีน้ำมันเครื่องหกเลอะเทอะ ให้รีบทำความสะอาดทันที
 • เติมน้ำมันเครื่องใหม่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตามคู่มือการใช้งาน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เป็นขั้นตอนในการดูแลรถตักที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้ประกอบที่สนใจนำรถตักคันใหม่ไปใช้ในการทำธุรกิจ สามารถมาเลือกซื้อได้ที่ O.C.R เราจำหน่ายรถตักล้อยาง ที่เหมาะกับทุกสภาพการทำงาน ช่วยประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนได้ สนใจติดต่อ Call Center: 02-430-5555

ข้อมูลอ้างอิง

 • เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.siamkubota.co.th/article/เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องยนต์-การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง สำหรับรถตักล้อยางคูโบต้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.youtube.com/watch?v=djB9Z7016Mg
 • EP6 : การเปลี่ี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.youtube.com/watch?v=ilGnxc6O0X8
 • การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จาก https://www.ytkmachinery.com/forum/index.php?topic=95.0

Products Recommended

Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
เหมาะสำหรับ : ร้านวัสดุก่อสร้าง,ลานการเกษตร,แพล้นคอนกรีต
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
เหมาะสำหรับ : โรงงานอุตสาหกรรม,แพล้นผสมคอนกรีต,แพล้นยางมะตอย,ท่าทราย,โรงโม่หิน
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
เหมาะสำหรับ : แพล้นยางมะตอย,แพล้นคอนกรีต,ลานหินทราย,โรงงานอุตสาหกรรม
Group 48097405
เปรียบเทียบสินค้า
รายละเอียด
เหมาะสำหรับ : โรงโม่หิน,ท่าทราย,เหมืองแร่,โรงงานอุตสาหกรรม,โรงปูน
Person
Person