Frame 48097560 1

ก้าวเข้าสู่ 20 ปี XCMG by O.C.R.

ก้าวเข้าสู่ 20 ปี

XCMG by O.C.R.

ปี 2005 บริษัท โอ.ซี.อาร์. จำกัด ได้บุกเบิกและจับมือร่วมกันกับ

Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. หรือ XCMG เป็นตัวแทนจำหน่าย
เครื่องจักรกลหนัก เพื่อการก่อสร้าง การเกษตร และเหมืองแร่
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมมุ่งเดินทางก้าวเข้าสู่ครบรอบสองทศวรรษ 

ปี 2005 บริษัท โอ.ซี.อาร์ จำกัด ได้บุกเบิกและจับมือร่วมกันกับ Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. หรือ XCMG เป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องจักรกลหนัก เพื่อการก่อสร้าง การเกษตร และเหมืองแร่ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมมุ่งเดินทางก้าวเข้าสู่ครบรอบสองทศวรรษ 

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

จากการที่ โอ.ซี.อาร์. เคยเป็นผู้ซื้อ ผู้เช่าเครื่องจักรหนักมาก่อน และรู้ถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้น เช่น รถต้องจอดนานรอซ่อม ต้องแบกภาระเก็บอะไหล่เอง
เมื่อ
โอ.ซี.อาร์ มาเป็นผู้ขาย จุดเป้าหมายสำคัญของเราคือการแก้ไขปัญหา
จำพวกนี้ เพื่อความประทับใจของลูกค้า และความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้เรา

 

เรามีทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรใช้แล้วสภาพดี หลายหลายชนิดและขนาด
เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
และแก้ปัญหาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้งทีมงานบริการหลังการขาย ทีมงานซ่อม
คลังอะไหล่ และการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

จากการที่ โอ.ซี.อาร์ เคยเป็นผู้ซื้อ ผู้เช่าเครื่องจักรหนักมาก่อน และรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น รถต้องจอดนานรอซ่อม ต้องแบกภาระเก็บอะไหล่เอง เมื่อ โอ.ซี.อาร์ มาเป็นผู้ขาย จุดเป้าหมายสำคัญของเราคือการแก้ไขปัญหาจำพวกนี้ เพื่อความประทับใจของลูกค้า และความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้เรา

 

เรามีทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรใช้แล้วสภาพดี หลายหลายชนิดและขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการท่านได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแก้ปัญหาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทีมงานบริการหลังการขาย ทีมงานซ่อม คลังอะไหล่ และการสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

สิ่งที่เรายึดมั่น

ความสำเร็จของเรา

ความสำเร็จของเรา

ก้าวต่อไป #OCRGoingGreen

บริษัท โอ.ซี.อาร์ ใส่ใจและมองเห็นความสำคัญของอนาคตที่ยั่งยืน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จำหน่ายเครื่องจักรหนักพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 1 ของไทย

และมีเครื่องจักรหนักไฟฟ้าครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ๆของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

เราสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่าย
ที่ลูกค้าไว้วางใจ ไม่เพียงเฉพาะเรื่องสินค้าเท่านั้น
แต่รวมถึงบริการหลังการขาย

เราสัญญาว่าจะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ลูกค้าไว้วางใจ ไม่เพียงเฉพาะเรื่องสินค้าเท่านั้น แต่รวมถึงบริการหลังการขาย

Person
Person