แผ่นเหล็กรองคลัช
Clutch Plate

แผ่นเหล็กรองคลัช 
Clutch Plate