แผ่นรองคลัช
Clutch plate

แผ่นรองคลัช 
Clutch plate