แผ่นคลัชทองแดง
Clutch disc

แผ่นคลัชทองแดง 
Clutch disc