ฝาเกียร์นอก
Gear shift valve assy

ฝาเกียร์นอก 
Gear shift valve assy