อะไหล่เกียร์

Untitled-2-12.png

.เกียร์ XCMG
XCMG Gear Torque

Untitled-2-12.png

ประเก็นฝาเกียร์
Cover plate

P/N: 4644306508

Untitled-2-12.png

ลูกปืน
Bearing

P/N: YD13351007

Untitled-2-12.png

เพลาราวเกียร์ Gear rack shaft

P/N: YD13353012

Untitled-2-12.png

.เกียร์ ZF
ZF Gear Torque

Untitled-2-12.png

ฝาเกียร์นอก
Gear shift valve assy

P/N: 4644159069

Untitled-2-12.png

หน้าแปลนเกียร์
Output Flange

P/N: 4644303389

Untitled-2-12.png

เฟืองเกียร์
Gear

P/N: YD13351006

Untitled-2-12.png

ชุดหน้าแปลนเพลาทอร์ค
Output flange assy

Untitled-2-12.png

ฝาเกียร์ใน
Spacer plate

P/N: 4642306156

Untitled-2-12.png

หน้าแปลนเบรกมือ
Hand brake Flange

P/N: YD13303038

Untitled-2-12.png

เสื้อคลัช
Clutch Assembly

P/N: YD13251001

ติดต่อฝ่ายอะไหล่

OCR Shoppe

ocr-spareparts

lazada_edited.png

OCR Spare parts

kSTkwyth_400x400.png

@xcmgthailand