logo-ocr

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 62147


  • สำนักงานใหญ่ เลขที่  2/2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160  โทรศัพท์ con mobile089-8696719
  • สาขาหาดใหญ่  เลขที่  1277 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทรศัพท์ con tel 074-255896-7 โทรสาร 074-255898
  • สาขาเทศาพัฒนา เลขที่  253/1 ถนนเทศาพัฒนา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทรศัพท์ con tel 074-422589
  • สาขาแหลมฉบัง  เลขที่  93/24 หมู่ที่9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ con tel 038-400468
  • สาขาโคราช เลขที่ 339 หมู่ที่2 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  30000

100 8236a 100 8404a 100 8807a 100 8836a  100 8839a 


 
XCMG THAI, Powered by Joomla!